Zmień myślenie – zmień życie

1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miła Bogu, bo taka winna być duchowa służbą waszą. 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wola Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.   Rz […]

Continue reading

6. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo tez żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie tez żąć będzie. 7. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawce Bóg miłuje. 8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie […]

Continue reading