Wyjazd na misję

Poświęć proszę 3 minuty aby obejrzeć ten spot. To naprawdę niezwykła historia. Ne podajemy szczegółów dotyczących terminu i miejsca przeznaczenia ze względów bezpieczeństwa.  

Kontynuuj czytanie

500-lecie Reformacji – Czy Prawda nadal ma znaczenie?

  500-lecie Reformacji – Czy Prawda nadal ma znaczenie?   31 października 1517  mnich zakonu augustianów Marcin Luter (doktor Nowego Testamentu) przybił do drzwi kościoła w Winterberdze 95 tez dotyczących handlu odpustami. Bezpośrednim tego powodem była misja, którą prowadził dominikanin Jan Tetzel na terenie Niemiec, który sprzedając odpusty, zbierał pieniądze...

Kontynuuj czytanie