CELE I WARTOŚCI KOŚCIOŁA „WOŁCZYN DLA JEZUSA”

 

NASZA MISJA:

Kościół „Wołczyn dla Jezusa” istnieje po to aby przyprowadzić ludzi do zbawienia przez przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, prowadzić ich do chrześcijańskiej dojrzałości oraz przygotować do służby.

 

NASZA WIZJA:

– Wzrost Kościoła, ewangelizacja i zakładanie grup domowych.
– Szkolenie liderów dla zakładanych grup domowych.
– Wpływ na społeczeństwo przez edukację biblijną i świadectwo osobistego życia.

 

NASZE WARTOŚCI:

– Indywidualne nawrócenie każdego chrześcijanina.

– Osobista, bliska więź z Bogiem.

– Bycie uczniem i naśladowcą Jezusa.

– Służba każdego wierzącego.

– Przyjaźń w Kościele.

– Zdrowa rodzina.

– Grupy domowe.

– Ewangelizacja i rozwój Kościoła.

– Przywództwo prowadzące do wzrostu.

– Oddawanie chwały Bogu swoim życiem.