Nasz kościół należy do wielkiej rodziny chrześcijan nurtu charyzmatycznego, liczącego ponad 400 mln wyznawców na świecie. Podczas naszych nabożeństw głosimy Słowo Boże, modlimy się o uzdrowienie i uwielbiamy Boga. Jest to ekscytujący czas który wnosi do życia Wiarę, Nadzieję i Miłość. Pozwalamy tez na działanie Duchowi Świętemu, oczekując jego działania także w postaci uzdrowień, wyzwolenia od nałogów i presji demonicznej.

   Kościół „Wołczyn dla Jezusa” jest otwarty na każdego człowieka, niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia czy przynależności religijnej. Chcemy wspierać każdego kto szuka bliższej relacji z Bogiem. Chcemy być miejscem duchowego wzrostu dla osób szukających sensu życia. To także miejsce do rozwinięcia duchowego potencjału i zaangażowania w służbę Bogu i ludziom.

   Jesteśmy zaangażowani w życie społeczne Wołczyna. Prowadzimy pomoc udzielając wsparcia materialnego osobom potrzebującym. Angażujemy się w działania na rzecz ludzi walczących z nałogami. Prowadzimy działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Nasza społeczność jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Utrzymujemy się z własnych składek i nie podlegamy żadnej zagranicznej władzy duchowej. Nasza działalność oparta jest o Ustawę Sejmową: Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254).