Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im.

(Ew. Łukasza 18,16)

 

   Wierzymy że Chlopiec_czytajacy_biblienajważniejszymi i najbardziej wiarygodnymi w przekazywaniu dzieciom nauczania o Bogu są rodzice. To na nich przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność. Nauczanie w kościele jest w naszym rozumieniu wsparciem tego wysiłku.

   Nauczanie biblijne dla dzieci i młodzieży, odbywa się w naszym kościele w ramach systemu oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

   W ramach prowadzonych przez katechetów lekcji oprócz wiedzy o Bogu pragniemy umożliwić dzieciom i młodzieży możliwość doświadczenia Bożej obecności i miłości. Zajęcia są zawsze starannie przygotowane i prowadzone z pasją przez dobrze przygotowanych nauczycieli.

 W trakcie zajęć, dzieci poznają Biblię i uczą się jej praktycznych zastosowań. Nauczanie odbywa się w salach katechetycznych naszego kościoła. Oprócz tego organizujemy wycieczki wyjazdowe dla dzieci.