Zmień myślenie – zmień życie

1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie
Boże, abyście składali ciała swoje
jako ofiarę żywą, świętą, miła Bogu, bo
taka winna być duchowa służbą waszą.
2. A nie upodabniajcie się do tego świata,
ale się przemieńcie przez odnowienie
umysłu swego, abyście umieli rozróżnić,
co jest wola Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

 

Rz 12: 1-2

 

8. ale teraz odrzućcie i wy to wszystko:
gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i
nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
9. nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście
z siebie starego człowieka wraz
z uczynkami jego,
10. a przyoblekli nowego, który się odnawia
ustawicznie ku poznaniu na obraz tego,
który go stworzył.

 

Kol 12: 8-10