Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 9. Uczeń kocha hojność

6. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo tez
żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie tez
żąć będzie.
7. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu,
nie z żalem albo z przymusu; gdyż
ochotnego dawce Bóg miłuje.
8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie
wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze
wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie
łożyć na wszelka dobra sprawę,
9. jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela
ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na
wieki.
10. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb
na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz,
i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej;
11. a tak ubogaceni we wszystko będziecie
mogli okazywać wszelka szczodrobliwość,
która za naszym przyczynieniem pobudza
do dziękczynienia Bogu.
12. Bo sprawowanie tej służby nie tylko
wypełnia braki u świętych, lecz wydaje tez
obfity plon w licznych dziękczynieniach,
składanych Bogu.

 

(2 Kor 9: 6-12)