Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 7. Uczeń Jezusa kocha Królestwo Boże

1. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. 2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będę pocieszeni. 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiada ziemie....

Kontynuuj czytanie

Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 6. Uczeń kocha dzielić się Jezusem

18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 21....

Kontynuuj czytanie

Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 5. Uczeń kocha Boży styl życia

8. Odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. 9. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc złe wobec ludu o drodze Pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. 10. I...

Kontynuuj czytanie

Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 4. Nie jest łatwo robić właściwe rzeczy.

26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, 27. do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. 28. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaska obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami....

Kontynuuj czytanie

Czy naprawdę jesteś uczniem? cz.3

28. I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, ze dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? 29. Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. 30. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z...

Kontynuuj czytanie

Czy naprawdę jesteś uczniem? Relacje, rozwój, robota. cz. 2

15. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. 16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 18. węże brać będą, a...

Kontynuuj czytanie

Czy naprawdę jesteś uczniem? cz. 1

11. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. 12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. 13....

Kontynuuj czytanie

Możesz słyszeć Boga

1. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. 2. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. 3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza...

Kontynuuj czytanie

Umarłeś? I co dalej?

19. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. 20. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. 21. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany....

Kontynuuj czytanie

Nie chodzi o pozory

14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, swiadek wierny i prawdziwy, poczatek stworzenia Bożego: 15. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! 16. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluje cie z ust moich....

Kontynuuj czytanie