Krótka seria o miłości cz.2. Miłość nie zazdrości

34. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, ze zamknął
usta saduceuszom, zgromadzili się
wokół niego,
35. a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając
go na próbę, zapytał:
36. Nauczycielu, które przykazanie jest
największe?
37. A On mu powiedział: Będziesz miłował
Pana, Boga swego, z całego serca swego
i z całej duszy swojej, i z całej myśli
swojej.
38. To jest największe i pierwsze przykazanie.
39. A drugie podobne temu: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego.
40. Na tych dwóch przykazaniach opiera
się cały zakon i prorocy.

 

(Mt 22: 34-40)