Pasja pożera wszystko

31. Tymczasem jego uczniowie prosili go,
mówiąc: Mistrzu, jedz!
32. Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm
do jedzenia, o którym wy nie wiecie.
33. Wtedy uczniowie mówili miedzy sobą:
Czy kto przyniósł mu jeść?
34. Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem
jest pełnić wole tego, który mnie posłał, i
dokonać jego dzieła.
35. Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery
miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię
wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na
pola, ze już są dojrzałe do żniwa.
36. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera
plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz
wspólnie się radowali.
37. W tym własnie sprawdza się przysłowie:
Inny sieje, a inny żnie.
38. Ja posłałem was żąć to, nad czym wy
nie trudziliście się; inni się trudzili, a wy
zebraliście plon ich pracy.

(Jn 4: 31-38)