6. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo tez żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie tez żąć będzie. 7. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawce Bóg miłuje. 8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie […]

Continue reading