15. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. 16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 18. węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie […]

Wiecej

Czy naprawdę jesteś uczniem? cz. 1

11. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. 12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. 13. Każdy bowiem, który się karmi […]

Wiecej

Możesz słyszeć Boga

1. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. 2. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. 3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. 4. Gdy wszystkie swoje […]

Wiecej

Umarłeś? I co dalej?

19. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. 20. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. 21. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. 22. I stało się, ze […]

Wiecej

Nie chodzi o pozory

14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, swiadek wierny i prawdziwy, poczatek stworzenia Bożego: 15. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! 16. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluje cie z ust moich. 17. Poniewaz mówisz: Bogaty jestem […]

Wiecej

Kto buduje dom

24. Każdy wiec, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 25. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. 26. A każdy, kto słucha tych słów moich, […]

Wiecej