Powołani do światłości

1 Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, a Bogiem było Słowo.
2. Ono było na początku u Boga.
3.Wszystko przez nie powstało, a bez niego
nic nie powstało, co powstało.
4. W nim było życie, a życie było światłością
ludzi.
5. A światłość świeci w ciemności, lecz
ciemność jej nie przemogła.

Jn 1: 1-5