I Ty możesz wzrastać w przychylności

1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaje, to Pan, Bóg twój, wywyższy cie ponad wszystkie narody ziemi. 2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. 3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na […]

Continue reading

Wy dajcie im jeść

13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechota. 14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. 15. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i […]

Continue reading

Błogosławieni czyniący pokój

26. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, ze jest uczniem. 27. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i ze do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. 28. I przestawał z […]

Continue reading

1. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. 2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będę pocieszeni. 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiada ziemie. 6. Błogosławieni, którzy łakną i […]

Continue reading

18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 21. Skoro bowiem świat przez mądrość […]

Continue reading

8. Odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. 9. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc złe wobec ludu o drodze Pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. 10. I działo się to przez dwa […]

Continue reading

26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, 27. do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. 28. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaska obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. 29. Ale ona zatrwożyła się […]

Continue reading

Czy naprawdę jesteś uczniem? cz.3

28. I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, ze dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? 29. Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. 30. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z […]

Continue reading

Czy naprawdę jesteś uczniem? cz. 1

11. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. 12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. 13. Każdy bowiem, który się karmi […]

Continue reading