Krzysztof Garbowski

Do jego odpowiedzialności w kościele należy troska o sprawy finansowe wspólnoty. Jest

człowiekiem o zmyśle praktycznym. Nadzoruje ekonomiczną stronę działalności kościoła.

Razem z żoną wychowują dwójkę dzieci.