Grzegorz Latko

W Kościele zajmuje się liderowaniem służbie muzycznej oraz prowadzeniem służby

młodzieżowej. Z oddaniem poświęca swój czas na inwestowanie w rozwój młodych ludzi.

Dzięki jego poświęceniu i uzdolnieniu, zbudowaliśmy współczesną, nowoczesną oprawę

muzyczną naszych nabożeństw. Prywatnie przedsiębiorca w branży telekomunikacyjnej i

komputerowej. Kocha aktywny styl życia, świetny ojciec i mąż.