Dom nie może być pusty

24. A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. 25. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, i mieszkają tam. I bywa końcowy stan […]

Wiecej

Odnów swoje powołanie

1 1. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: 2. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. 3. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy […]

Wiecej

Uratowana reputacja

1 A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2. Zaproszono tez Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. 3. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają. 4. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. 5. […]

Wiecej

Potrzebujesz eksperta większego niż Ty…

5 Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, 2. ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. 3. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał […]

Wiecej

Chrystus mocą i mądrością Bożą

25. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: Czy to nie jest Ten, którego chcą zabić? 26. A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, ze to Chrystus? 27. Ale o nim wiemy, skąd pochodzi; gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi.   (Jn 7: 25-27)

Wiecej

Duch, dusza, ciało

8 Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cie od zakonu grzechu i śmierci. 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego […]

Wiecej

Tetelestai

4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzic grzechy. 5. Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ależ ciało dla mnie przysposobił; 6. nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. 7. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wole twoja, o Boże, jak napisano o mnie […]

Wiecej

I Ty możesz wzrastać w przychylności

1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaje, to Pan, Bóg twój, wywyższy cie ponad wszystkie narody ziemi. 2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. 3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na […]

Wiecej

Wy dajcie im jeść

13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechota. 14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. 15. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i […]

Wiecej

Pokój

14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana   (Heb 12: 14)

Wiecej