25. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? 26. On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? 27. A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z […]

Wiecej

34. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, ze zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, 35. a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: 36. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? 37. A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. […]

Wiecej

1. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. 2. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3. I choćbym rozdał całe mienie swoje, […]

Wiecej

Nie idź tam sam

7. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go Namiotem Zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do Namiotu Zgromadzenia, który był poza obozem. 8. A ilekroć Mojżesz szedł do Namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu, […]

Wiecej

Zaangażuj się z oddaniem

20. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem, jego Bogiem. 21.W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, toteż szczęściło mu się. (2Krn 31, 20-21)

Wiecej

Masz to czym budujesz

24. Każdy wiec, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 25. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. 26. A każdy, kto słucha tych słów moich, […]

Wiecej

Bóg jest dobry

Ściągnij prezentację do kazania w formacie PDF. Aby pobrać plik, kliknij w ikonę   umieszczoną powyżej.   13. Jeśli wiec wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. (Łk 11, 13)

Wiecej

Odetnij balast

6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamien młyński i utopiono go w głębi morza. 7. Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia musza przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. 8. Jeżeli wiec ręka twoja albo noga twoja cie […]

Wiecej

Dwa serca

9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. (2Kor, 8:9)   21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. (2Kor, 5:21)     21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus […]

Wiecej