Co utrudnia doświadczenia realności Jezusa

13. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. 15. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. 16. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak ze […]

Continue reading

Impreza

Przypowieści o zgubionej owcy i monecie   1. Garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. 2. Faryzeusze natomiast oraz znawcy Prawa szemrali z tego powodu i mówili: Ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 3. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść: 4. Kto z was, gdy ma sto owiec, […]

Continue reading

Zmartwienia to nie dla nas

24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. 25. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż […]

Continue reading

Ręce Mojżesza

8. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. 9. Wtedy Mojżesz polecił Jozuemu: Wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą laskę. 10. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami. […]

Continue reading

Powołani do światłości

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2. Ono było na początku u Boga. 3.Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jn […]

Continue reading