Impreza

Przypowieści o zgubionej owcy i monecie   1. Garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. 2. Faryzeusze natomiast oraz znawcy Prawa szemrali z tego powodu i mówili: Ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 3. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść: 4. Kto z was, gdy ma sto owiec, […]

Wiecej

Zmartwienia to nie dla nas

24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. 25. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż […]

Wiecej

Ręce Mojżesza

8. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. 9. Wtedy Mojżesz polecił Jozuemu: Wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą laskę. 10. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami. […]

Wiecej

Powołani do światłości

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2. Ono było na początku u Boga. 3.Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jn […]

Wiecej

Zmień myślenie – zmień życie

1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miła Bogu, bo taka winna być duchowa służbą waszą. 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wola Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.   Rz […]

Wiecej