Duch Pocieszyciel: cz. 3 – Owocem Ducha jest…

15. Albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynie; gdyż nie to czynie, co chce, ale czego nienawidzę, to czynie. 16. A jeśli to czynie, czego nie chce, zgadzam się z tym, ze zakon jest dobry. 17. Ale wtedy czynie to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. 18. Wiem tedy, ze nie […]

Wiecej

1. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, 2. rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, ze jest Duch Święty. 3. Tedy rzekł: Jak wiec zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. 4. Paweł […]

Wiecej

Musisz się na nowo narodzić

1. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, ze przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli […]

Wiecej