Potrzebujesz eksperta większego niż Ty…

5 Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, 2. ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. 3. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał […]

Wiecej

Chrystus mocą i mądrością Bożą

25. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: Czy to nie jest Ten, którego chcą zabić? 26. A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, ze to Chrystus? 27. Ale o nim wiemy, skąd pochodzi; gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi.   (Jn 7: 25-27)

Wiecej

Duch, dusza, ciało

8 Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cie od zakonu grzechu i śmierci. 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego […]

Wiecej

Tetelestai

4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzic grzechy. 5. Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ależ ciało dla mnie przysposobił; 6. nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. 7. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wole twoja, o Boże, jak napisano o mnie […]

Wiecej

I Ty możesz wzrastać w przychylności

1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaje, to Pan, Bóg twój, wywyższy cie ponad wszystkie narody ziemi. 2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. 3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na […]

Wiecej

Wy dajcie im jeść

13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechota. 14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. 15. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i […]

Wiecej

Pokój

14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana   (Heb 12: 14)

Wiecej

Zdrowie emocjonalne

23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 24. Wierny jest ten, który was powołuje; On tez tego dokona.   (1 Tes 5: 23-24)

Wiecej

Błogosławieni czyniący pokój

26. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, ze jest uczniem. 27. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i ze do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. 28. I przestawał z […]

Wiecej

6. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo tez żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie tez żąć będzie. 7. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawce Bóg miłuje. 8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie […]

Wiecej