Jezus powiedział: Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

(Ew. Jana 8,36)

 

   Od 10 lat nasz kościół prowadzi spotkania dla więźniów na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku. Posługę kapelana sprawuje Pastor Andrzej Urgacz. Ta służba jest wsparciem działań resocjalizacyjnych polskiego systemu penitencjarnego.

   Na spotkania w zakładzie karnym mogą przychodzić wszyscy skazani niezależnie od przynależności wyznaniowej. Spotkania mają charakter duszpastersko-nauczający. Osoby osadzone mogą doświadczyć pomocy jeśli chcą zmienić swoje dotychczasowe życie, zerwać z nałogami lub sposób funkcjonowania. Poprzez krzewienie etyki wypływającej ze Słowa Bożego pomagamy osobom skazanym, zmienić sposób myślenia i doświadczyć uwalniającej relacji z żywym Bogiem.

   Wierzymy że życie zbudowane na fundamencie Jezusa Chrystusa może pomóc osobom mającym w swoim życiorysie konflikt z prawem, całkowitą zmianę i odwrócenie się od zła.

   Nasz kościół zapewnia też wsparcie postpenitencjarne dla osób które zakończyły odbywanie kary a szukają grupy wsparcia. Jeśli potrzebujesz pomocy – nie wstydź się, zwróć się do nas, zapewniamy dyskrecję.