Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją skautową działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów – dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w ponad 80 krajach na całym świecie. Tysiące liderów – wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie pracuje z poświęceniem i gotowością służąc dzieciom i młodzież w ich lokalnych społecznościach.

 royal_rangers  Royal Rangers jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą. 5-ty Szczep w Wołczynie organizuje zbiórki harcerskie zarówno w czasie roku szkolnego jak i obozy podczas zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

   Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. (Ewangelia Mateusza 7,12). Nasze zajęcia nie tylko uczą ale także dają wspaniałą zabawę dla harcerzy biorących w nich udział.

   Zadaniem które stawiają sobie instruktorzy Royal Rangers jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie, gotowych służyć ludziom i Bogu, zaangażowanych zgodnie z wartościami czerpanymi z Biblii. W naszej służbie nawiązujemy do najlepszych tradycji Polskiego Harcerstwa i Światowego Skautingu.