Andrzej Urgacz

Od początku przewodzi naszej wspólnocie. Studiował W Biblijnym Seminarium

Teologicznym we Wrocławiu, ukończył też 3-letni kurs dla liderów kościoła prowadzony

przez Next Level International. Ojciec trzech dorastających synów i szczęśliwy mąż.

Najchętniej zajmuje się odnajdywaniem potencjału w ludziach i pomoc w ich rozwoju. Jego

nauczanie jest Chrystocentryczne. Pasjonat misji i ewangelizacji.