Żyj ze zmianą za pan brat

1.Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł
Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza
tak:
2. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz wiec
wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty
i cały ten lud, do ziemi, która Ja im, synom
izraelskim, daje.
3. Każde miejsce, na którym wasza stopa
stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi.
4. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej
rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków
aż do wielkiego morza na zachodzie
będzie sięgać wasz obszar.
5. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć
będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę
z tobą, nie odstąpię cie ani cie nie opuszczę.
6. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz
temu ludowi w posiadanie ziemie, która
przysiągłem dać ich ojcom.
7. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby
ściśle czynić wszystko według zakonu, jak
ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj
od niego ani w prawo, ani w lewo, aby
ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

 

(Joz 1, 1:7)