Zaangażuj się z oddaniem

20. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie.
Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe
przed Panem, jego Bogiem.
21.W każde dzieło, którego się podjął, czy
to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu
i przykazań, aby szukano swego Boga,
wkładał całe swoje serce, toteż szczęściło
mu się.

(2Krn 31, 20-21)