Za wolność

1. A Jezus udał się na Górę Oliwna.
2. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały
lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył
ich.
3. Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili kobietę przyłapana na cudzołóstwie,
postawili ja pośrodku
4. i rzekli do niego: Nauczycielu, te oto kobietę
przyłapano na jawnym cudzołóstwie.
5. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie
kamienować. Ty zaś co mówisz?
6. A to mówili, kusząc go, by mieć powód
do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się,
pisał palcem po ziemi.
7. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł
się i rzekł do nich: Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.
8. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi.
9. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich
ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając
od najstarszych, i pozostał Jezus
sam i owa kobieta pośrodku.
10. A Jezus podniósłszy się i nie widząc
nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto!
Gdzież są ci, co cie oskarżali? Nikt cie nie
potepił?
11. A ona odpowiedziała: Nikt, Panie!
Wtedy rzekł Jezus: I Ja cie nie potępiam:
Idź i odtąd już nie grzesz.

(Jn 8:1-11)