Wy dajcie im jeść

13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się
stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność.
A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł
za nim z miast piechota.
14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i
zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych
spośród nich.
15. A gdy nastał wieczór, przystąpili do
niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce to
jest puste, a godzina już późna; rozpuść
więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił
sobie żywności.
16. A Jezus im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili,
dajcie wy im jeść.
17. Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj
tylko pięć chlebów i dwie ryby.
18. A On rzekł: Przynieście mi je tutaj.
19. I rozkazał ludowi usiąść na trawie,
wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w
niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał
i dawał uczniom, a uczniowie ludowi.
20. I jedli wszyscy, i byli nasyceni; i zebrali
z pozostałych odrobin dwanaście pełnych
koszów.
21. A tych, którzy jedli, było około pięciu
tysięcy mężów oprócz niewiast i dzieci.

 

(Mt 14: 13-21)