Uratowana reputacja

1 A trzeciego dnia było wesele w Kanie
Galilejskiej i była tam matka Jezusa.
2. Zaproszono tez Jezusa wraz z jego
uczniami na to wesele.
3. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa
do niego: Wina nie mają.
4. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode
mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina
moja.
5. Rzekła matka jego do sług: Co wam
powie, czyńcie!
6. A było tam sześć stągwi kamiennych,
ustawionych według żydowskiego zwyczaju
oczyszczenia, mieszczących w sobie po
dwa lub trzy wiadra.
7. Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie
woda! I napełnili je aż po brzegi.
8. Potem rzekł do nich: Zaczerpnijcie teraz
i zanieście gospodarzowi wesela! A oni
zanieśli.
9. A gdy gospodarz wesela skosztował
wody, która się stała winem, (a nie wiedział,
skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli
wody, wiedzieli), przywołał oblubieńca
10. i rzekł do niego: Każdy człowiek podaje
najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją,
wtedy gorsze; a tys dobre wino zachował
aż do tej chwili.
11. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus
w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę
swoją, i uwierzyli wen uczniowie jego.

(Jn 2: 1-11)