Pokój

14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do

uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana

 

(Heb 12: 14)