Odetnij balast

6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych,
którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla
niego, aby mu zawieszono u szyi kamien
młyński i utopiono go w głębi morza.
7. Biada światu z powodu zgorszeń!
Wprawdzie zgorszenia musza przyjść, lecz
biada człowiekowi, przez którego zgorszenie
przychodzi.
8. Jeżeli wiec ręka twoja albo noga twoja
cie gorszy, utnij ja i odrzuć od siebie;
lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim
lub chromym, niż mając obydwie ręce
lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia
wiecznego.
9. A jeśli cie oko twoje gorszy, wyłup je
i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z
jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem
oczu być wrzuconym do piekła ognistego.
10. Baczcie, abyście nie gardzili zadnym z
tych małych, bo powiadam wam, ze aniołowie
ich w niebie ustawicznie patrzą na
oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
11. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy,
aby zbawić to, co zginęło.

(Mt 18, 6:11)