Nie chodzi o pozory

14. A do anioła zboru w Laodycei napisz:
To mówi ten, który jest Amen, swiadek
wierny i prawdziwy, poczatek stworzenia
Bożego:
15. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny,
ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!
16. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny,
wypluje cie z ust moich.
17. Poniewaz mówisz: Bogaty jestem i
wzbogaciłem sie, i niczego nie potrzebuje,
a nie wiesz, zes pozałowania godzien
nedzarz i biedak, slepy i goły,
18. radze ci, abys nabył u mnie złota w
ogniu wypróbowanego, abys sie wzbogacił
i abys przyodział szaty białe, aby nie
wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja,
oraz maści, by nią namaścić oczy twoje,
abyś przejrzał.
19. Wszystkich, których miłuje, karce i
smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.
20. Oto stoje u drzwi i kołacze; jesli ktos
usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstapie
do niego i bede z nim wieczerzał, a on ze
mna.
21. Zwycięzcy pozwole zasiaść ze mną na
moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem
wraz z Ojcem moim na jego tronie.
22. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch
mówi do zborów.

(Obj 3:14-22)