Możesz słyszeć Boga

1. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam, kto nie wchodzi przez drzwi do
owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje,
ten jest złodziejem i zbójcą.
2. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają
jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
4. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie
przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.
5. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz
uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.
6. Tę przypowieść powiedział im Jezus,
lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
7. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem
drzwiami dla owiec.
8. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to
złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.
9. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze
mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie,
i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
10. Złodziej przychodzi tylko po to, by
kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem,
aby miały życie i obfitowały.
11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz
życie swoje kładzie za owce.
12. Najemnik, który nie jest pasterzem,
do którego owce nie należą, widząc wilka
nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a
wilk porywa je i rozprasza,
13. ponieważ jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach.
14. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje
owce, i moje mnie znają.
15. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i
życie swoje kładę za owce.
16. Mam i inne owce, które nie są z tej
owczarni; również i te muszę przyprowadzić,
i głosu mojego słuchać będą, i będzie
jedna owczarnia i jeden pasterz.

(J 10:1-16)