Masz to czym budujesz

24. Każdy wiec, kto słucha tych słów moich
i wykonuje je, będzie przyrównany do
męża mądrego, który zbudował dom swój
na opoce.
25. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki,
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom,
ale on nie runął, gdyż był zbudowany na
opoce.
26. A każdy, kto słucha tych słów moich,
lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie
do męża głupiego, który zbudował swój
dom na piasku.
27. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki,
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom,
i runął, a upadek jego był wielki.
28. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały
się tłumy nad nauka jego.
29. Albowiem uczył je jako moc mający,
a nie jak ich uczeni w Piśmie.

(Mt 7, 24-29)