Dwa serca

9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego
Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał
się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego
ubogaceni zostali.

(2Kor, 8:9)

 

21. On tego, który nie znał grzechu, za
nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali
się sprawiedliwością Bożą.

(2Kor, 5:21)

 

 

21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż
i Chrystus cierpiał za was, zostawiając
wam przykład, abyście wstępowali w jego
ślady;
22. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono
zdrady w ustach jego;
23. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał
złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził,
lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie
sądzi;
24. On grzechy nasze sam na ciele swoim
poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy
grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego
sińce uleczyły was.
25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce,
lecz teraz nawróciliście się do pasterza i
stróża dusz waszych.

(1P, 2:21-25)