Duch Pocieszyciel: cz. 1 – Przyjdź Duchu Święty

1. Podczas gdy Apollos przebywał w
Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice
i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych
uczniów,
2. rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha
Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu
na to: Nawet nie słyszeliśmy, ze jest Duch
Święty.
3. Tedy rzekł: Jak wiec zostaliście
ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.
4. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem
upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli
w tego, który przyjdzie po nim, to jest w
Jezusa.
5. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w
imię Pana Jezusa.
6. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił
na nich Duch Święty i mówili językami,
i prorokowali.
7. Było zaś wszystkich tych mężów około
dwunastu.

 

(Dz, 19: 1-7)