Duch, dusza, ciało

8 Przeto teraz nie ma żadnego potępienia
dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
2. Bo zakon Ducha, który daje życie w
Chrystusie Jezusie, uwolnił cie od zakonu
grzechu i śmierci.
3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać,
w czym był słaby z powodu ciała, tego
dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego
w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za
grzech, potępił grzech w ciele,
4. aby słuszne zadania zakonu wykonały
się na nas, którzy nie według ciała postępujemy,
lecz według Ducha.
5. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o
tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według
Ducha, o tym, co duchowe.
6. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł
Ducha, to życie i pokój.
7. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu;
nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu,
bo też nie może.
8. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać
się nie mogą.
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu,
jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.
Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego,
ten nie jest jego.
10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to
chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu,
jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził
z martwych, mieszka w was, tedy Ten,
który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,
ożywi i wasze śmiertelne ciała przez
Ducha swego, który mieszka w was.

(Rz 8: 1-11)