Czy naprawdę jesteś uczniem? Relacje, rozwój, robota. cz. 2

15. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście
ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie
zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie
potępiony.
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym,
którzy uwierzyli: w imieniu moim demony
wyganiać będą, nowymi językami mówić
będą,
18. węże brać będą, a choćby coś trującego
wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych
ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

(Mk 16: 15-18)