Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 7. Uczeń Jezusa kocha Królestwo Boże

1. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na
górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego
uczniowie.
2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich,
mówiąc:
3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
ich jest Królestwo Niebios.
4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będę pocieszeni.
5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiada
ziemie.
6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.
8. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą.
9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem
oni synami Bożymi będą nazwani.
10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
z powodu sprawiedliwości, albowiem
ich jest Królestwo Niebios.
11. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć
i prześladować was będą i kłamliwie
mówić na was wszelkie zło ze względu
na mnie!
12. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata
wasza obfita jest w niebie; tak bowiem
prześladowali proroków, którzy byli
przed wami.

 

(Mt 5: 1-12)