Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 5. Uczeń kocha Boży styl życia

8. Odtąd przez okres trzech miesięcy chodził
do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy
i przekonując o Królestwie Bożym.
9. A gdy niektórzy nie dali się przekonać
i trwali w uporze, mówiąc złe wobec ludu
o drodze Pańskiej, zerwał z nimi, odłączył
uczniów i począł codziennie nauczać
w szkole Tyranosa.
10. I działo się to przez dwa lata, tak że
wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy,
mogli usłyszeć Słowo Pańskie.
11. Niezwykłe tez cuda czynił Bóg przez
ręce Pawła,
12. tak iż nawet chustki lub przepaski,
które dotknęły skóry jego, zanoszono do
chorych i ustępowały od nich choroby, a
złe duchy wychodziły.
13. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy
żydowskich próbowali wzywać imienia Pana
Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy,
mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego
głosi Paweł.
14. A było siedmiu synów niejakiego Scewy,
arcykapłana żydowskiego, którzy to
czynili.
15. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa
znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy
coście za jedni?
16. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym
był zły duch, przemógł ich i pognębił,
tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego
domu.
17. I stało się to wiadome wszystkim Żydom
jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie,
i padł strach na nich wszystkich, a imię
Pana Jezusa było wielbione.
18. Wielu tez z tych, którzy uwierzyli,
przychodziło, wyznawało i ujawniało
uczynki swoje.
19. A niemało z tych, którzy się oddawali
czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło
je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość
i ustalili, ze wynosiła pięćdziesiąt tysięcy
srebrnych drachm.
20. Tak to potężnie rosło, umacniało się i
rozpowszechniało Słowo Pańskie.

(Dz 19: 8-20)