Czy naprawdę jesteś uczniem? cz.3

28. I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie,
który słyszał, jak oni rozprawiali, a
wiedząc, ze dobrze im odpowiedział, zapytał
go: Które przykazanie jest pierwsze ze
wszystkich?
29. Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie
jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg
nasz, Pan jeden jest.
30. Będziesz tedy miłował Pana, Boga
swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły
swojej.
31. A drugie jest to: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego. Innego
przykazania, większego ponad te, nie
masz.
32. I rzekł do niego uczony w Piśmie:
Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś,
ze Bóg jest jeden i że nie masz innego
oprócz niego;
33. i ze jego miłować z całego serca i z
całej mysli, i z całej siły, a bliźniego miłować
jak siebie samego, to znaczy więcej
niż wszystkie całopalenia i ofiary.
34. A Jezus, widząc, ze on rozsądnie odpowiedział,
rzekł mu: Niedaleki jesteś od
Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już
więcej pytać.

(Mk 12: 28-34)