Czy naprawdę jesteś uczniem? cz. 1

11. O tym mamy wiele do powiedzenia,
lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście
się ociężałymi w słuchaniu.
12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście
być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie
kogoś, kto by was nauczał
pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się
takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu
stałego.
13. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem,
nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości,
bo jest niemowlęciem;
14. pokarm zaś stały jest dla dorosłych,
którzy przez długie używanie mają władze
poznawcze wyćwiczone do rozróżniania
dobrego i złego.

(Hbr 5: 11-14)