Chrystus mocą i mądrością Bożą

25. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców
Jerozolimy: Czy to nie jest Ten, którego
chcą zabić?
26. A oto jawnie przemawia i nic mu
nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni
doszli do przekonania, ze to Chrystus?
27. Ale o nim wiemy, skąd pochodzi; gdy
zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie
wiedział, skąd pochodzi.

 

(Jn 7: 25-27)