Błogosławieni czyniący pokój

26. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się
przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go
bali, nie wierząc, ze jest uczniem.
27. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził
do apostołów i opowiedział im, jak w drodze
ujrzał Pana i ze do niego mówił, i jak
w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa.
28. I przestawał z nimi, poruszając się
swobodnie w Jerozolimie i występując
śmiało w imieniu Pana.
29. Rozmawiał tez i rozprawiał z hellenistami,
lecz ci usiłowali go zgładzić.
30. A gdy bracia dowiedzieli się o tym,
odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do
Tarsu.

 

(Dz Ap 9: 26-30)