Nabożeństwo – gość specjalny Bartłomiej Tomczyński