A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

(Ew. Mateusza 28:18-19)

 

   Nic tak jak dysponowanie swoimi pieniędzmi nie pokazuje co jest wypełnieniem ludzkiego serca. Dzięki finansowemu wsparciu naszych partnerów oraz hojności ofiarodawców możemy angażować się w wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego. Pieniądze które otrzymujemy od darczyńców przeznaczamy na misję, pomoc charytatywną dla potrzebujących oraz funkcjonowanie naszego Kościoła.

   Rzetelnie i z szacunkiem gospodarujemy powierzonym nam środkami, rozważając na co je przeznaczyć aby wydały możliwie najlepszy owoc. Nasze finanse podlegają kontroli wewnętrznej komisji rewizyjnej oraz Komisji Kontrolującej Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Chcąc aby finanse naszego kościoła były transparentne raz w roku przedstawiamy rozliczenie działalności finansowej.

   Jeśli utożsamiasz się z naszą misją i chciałbyś się zaangażować,  możesz nas wesprzeć finansowo poprzez dobrowolne uczestnictwo w niedzielnej kolekcie podczas nabożeństwa lub poprzez wpłatę na nasze konto bankowe. Dziękujemy serdecznie.

 

A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,

(2 list do Koryntian 9:8)

 


Konto bankowe Kościoła:

 

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

numer konta: PL 93 88760009 0000 2684 2000 0001

SWIFT: GBWCPLPP

 

Kościół Zielonoświątkowy „Wołczyn dla Jezusa”

ul. Młyńska 14

46-250 Wołczyn

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego