I Ty możesz wzrastać w przychylności

1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga
twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie
jego przykazania, które ja ci dziś nadaje,
to Pan, Bóg twój, wywyższy cie ponad
wszystkie narody ziemi.
2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie
te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz
głosu Pana, Boga twego.
3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony
będziesz na polu.
4. Błogosławione będzie twoje potomstwo,
plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła,
miot twojej rogacizny i przychówek
twoich trzód.
5. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja
dzieża;
6. błogosławione będzie twoje wejście i
twoje wyjście;
7. powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy
powstają przeciwko tobie; jedna droga wyjdą
przeciwko tobie, a siedmioma drogami
uciekać będą przed tobą.
8. Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo
w twoich spichlerzach i w każdym
przedsięwzięciu twoich rak. Pobłogosławi
cię na ziemi, która daje ci Pan, Bóg twój.
9. Pan ustanowi cię sobie jako lud święty,
tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz
przestrzegał przykazań Pana, Boga twego,
i chodził jego drogami.
10. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, ze imię
Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie
bać.
11. Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem
w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego
bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do
której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci
ją da.
12. Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec
dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoja
ziemie w czasie właściwym i aby błogosławić
wszelka prace twoich rak tak, że będziesz
mógł pożyczać wielu narodom, ale
ty sam nie będziesz pożyczał.
13. I uczyni cie Pan głowa, a nie ogonem,
i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy
nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał
przykazań Pana, Boga twego, które ja
ci dziś nadaje, abyś ich pilnie przestrzegał;
14. nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo
od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuje
po to, aby pójść za innymi bogami
i im służyć.

 

(Pwt 28: 1-14)