Prawdziwie wolni cz. 2 – Złodziej w domu

24. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. 25. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, 26. wtedy idzie, bierze z sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan […]

Continue reading

Ręce Mojżesza

8. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. 9. Wtedy Mojżesz polecił Jozuemu: Wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą laskę. 10. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami. […]

Continue reading

Duch Pocieszyciel: cz. 3 – Owocem Ducha jest…

15. Albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynie; gdyż nie to czynie, co chce, ale czego nienawidzę, to czynie. 16. A jeśli to czynie, czego nie chce, zgadzam się z tym, ze zakon jest dobry. 17. Ale wtedy czynie to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. 18. Wiem tedy, ze nie […]

Continue reading

1. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, 2. rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, ze jest Duch Święty. 3. Tedy rzekł: Jak wiec zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. 4. Paweł […]

Continue reading

Musisz się na nowo narodzić

1. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, ze przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli […]

Continue reading