Tetelestai

4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzic grzechy. 5. Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ależ ciało dla mnie przysposobił; 6. nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. 7. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wole twoja, o Boże, jak napisano o mnie […]

Continue reading

I Ty możesz wzrastać w przychylności

1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaje, to Pan, Bóg twój, wywyższy cie ponad wszystkie narody ziemi. 2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. 3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na […]

Continue reading

Wy dajcie im jeść

13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechota. 14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. 15. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i […]

Continue reading

Zdrowie emocjonalne

23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 24. Wierny jest ten, który was powołuje; On tez tego dokona.   (1 Tes 5: 23-24)

Continue reading

Błogosławieni czyniący pokój

26. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, ze jest uczniem. 27. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i ze do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. 28. I przestawał z […]

Continue reading

6. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo tez żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie tez żąć będzie. 7. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawce Bóg miłuje. 8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie […]

Continue reading

11. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 12. byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 13. Ale teraz wy, którzy niegdyś […]

Continue reading

1. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. 2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będę pocieszeni. 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiada ziemie. 6. Błogosławieni, którzy łakną i […]

Continue reading

18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 21. Skoro bowiem świat przez mądrość […]

Continue reading