Prawdziwie wolni cz. 2 – Złodziej w domu

24. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. 25. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, 26. wtedy idzie, bierze z sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan […]

Continue reading

Ręce Mojżesza

8. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. 9. Wtedy Mojżesz polecił Jozuemu: Wybierz nam odpowiednich mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą laskę. 10. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami. […]

Continue reading